Trusmono®

Trusmono® is geïndiceerd als bijkomende therapie bij bètablokkers en als monotherapie bij patiënten die niet reageren op bètablokkers of bij wie bètablokkers gecontra-indiceerd zijn.

Trusmono® is geïndiceerd voor de behandeling van verhoogde intra-oculaire druk bij oculaire hypertensie, open hoek glaucoom en pseudo-exfoliatieve glaucoom.

Samenstelling:

  • Trusmono 20 mg/ml, oogdruppels, oplossing in 5 ml Preservative Free MultiDose verpakking
  • Elke ml bevat 22,26 mg dorzolamidehydrochloride overeenkomend met 20 mg dorzolamide. Elke druppel Trusmono bevat 0.73 mg dorzolamide
Trusmono packsot