Minder plastic afval: een gezamenlijke
verantwoordelijkheid

In de medische wereld maken we veelvuldig gebruik van disposables. Dat leidt tot grote hoeveelheden plastic afval. Voor een belangrijk deel is dit niet te voorkomen. Maar waar het wél kan, maakt Rockmed Pharma zich sterk voor het voorkomen van afval. Bijvoorbeeld met onze ongeconserveerde oogdruppels in Green Eye Care multidose-verpakking.

Maak het verschil

Met onze Green Eye Care multidose-verpakking bespaart u aanzienlijke hoeveelheden plastic afval. Hoeveel hangt af van het middel en de voorgeschreven dosis. Daarnaast voorkomt u ook onnodig papier- en kartongebruik.

Mono logos 2021 Dexmono
Kg minderplastic 1500x600 dexmono

Als u kiest voor Dexmono® conserveermiddelvrije oogdruppels in Green Eye Care multidose-verpakking, draagt u bij aan het verminderen van het gebruik van plastic. Per patiëntjaar kunt u tot 1.738 minims besparen. Qua gewicht is dat 20 x minder plastic. Vermenigvuldig dit eens met het aantal jaarlijks door Nederlandse apotheken verstrekte minims dexamethason. Bij een dosering van 5 dd kan de jaarlijkse besparing oplopen tot bijna 2.500 kg plastic afval! Data on file.

Berekening Green Eye Care multidose-verpakking Dexmono® conserveermiddelvrij vs. Monofree® Dexamethason oogdr 1mg/ml minim 0,4ml - 5 dd. Gewichten zijn exclusief inhoud.

Tabellen 1920x600 dexmono
Quote 1920x400 DEF2
Mono logos 2021 Trusmono
Kg minderplastic 1500x6002 trusmono

Met de Trusmono® conserveermiddelvrije oogdruppels in Green Eye Care multidose- verpakking voorkomt u 997 minims per patiëntjaar. Qua gewicht is dat ruim 10 x minder plastic. Op jaarbasis kan de totale besparing in Nederland op het gebied van dorzolamide ruim 2.600 kg plastic afval bedragen. Data on file.

Berekening Green Eye Care multidose-verpakking Trusmono® conserveermiddelvrij vs. Trusopt® conserveermiddelvr oogdr 20mg/ml fl 0,2ml - 3 dd. Gewichten zijn exclusief inhoud.

Tabellen 1920x600 trusmono
Mono logos 2021 Ganmono
Kg minderplastic 1500x6003 ganmono

Met de Ganmono 0.3® conserveermiddelvrije oogdruppels in Green Eye Care multidose- verpakking voorkomt u 289 minims per patiëntjaar. Qua gewicht is dat bijna 4 x minder plastic. Op jaarbasis kan de totale besparing in Nederland op het gebied van bimatoprost bijna 2.000 kg plastic afval bedragen. Data on file.

Berekening Green Eye Care multidose-verpakking Ganmono 0.3® conserveermiddelvrij vs. Lumigan® oogdruppels 0,3mg/ml minim 0,4ml- 1 dd. Gewichten zijn exclusief inhoud.

Tabellen 1920x600 ganmono

Rockmed Pharma ondersteunt Trees for All

Met onze Green Eye Care Selection dragen we samen met u bij aan het voorkomen van plastic afval en onnodig gebruik van papier en karton. Maar we gaan graag nog een stapje verder. Daarom ondersteunt Rockmed Pharma ook het goede werk van Trees for All, zodat er veel nieuwe bomen in Nederland en het buitenland worden geplant.

Bomen en bossen spelen een cruciale rol in het tegengaan van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Zonder bomen is er geen leven. Daarom plant Trees for All wereldwijd nieuwe bossen, herstelt het gedegradeerde bossen en maakt het mensen bewust van het belang van bomen. Aan de andere kant van de wereld, maar ook dichtbij huis. Zo draagt Trees for All bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden voor iedereen.

Treesforall logo 400x400
Treesforall foto
0 1 5 0
Bomen geplant
t/m november 2021

Helpt u onze planeet door te kiezen voor de Green Eye Care Selection?

Dat zorgt voor minder plastic afval en minder onnodig papier- en kartongebruik. Daarnaast ondersteunen wij Trees for All. Hoe groter het succes van onze multidose-verpakkingen, hoe meer bomen wij laten aanplanten. Elke maand geven we hier een update van het aantal door ons aangekochte bomen. Dit initiatief loopt in ieder geval tot 31 december 2022.

Hoeveel papier en karton kunt u besparen?

Met uw keuze voor de Green Eye Care multidose-verpakking voorkomt u niet alleen een enorme hoeveelheid plastic minims, maar draagt u ook bij aan het voorkomen van onnodig papier- en kartongebruik. Er is immers veel minder verpakkingsmateriaal nodig en ook de hoeveelheid bijsluiters daalt significant als u kiest voor de milieu- en patiëntvriendelijke Green Eye Care Selection.

De besparing verschilt uiteraard weer per middel en is afhankelijk van de dosering. Onderstaande gegevens zijn dan ook ter indicatie:


Getty Images 681198734

Dexmono small

Bij een dosering van 5 dd bedraagt de totale jaarlijkse besparing aan karton en papier in Nederland ruim 1.750 kg. Data on file.

1.750 kg
Trusmono small

Bij een dosering van 3 dd bedraagt de totale jaarlijkse besparing aan karton en papier in Nederland ruim 957 kg. Data on file.

957 kg
Ganmono small

Bij een dosering van 1 dd bedraagt de totale jaarlijkse besparing aan karton en papier in Nederland bijna 1.100 kg. Data on file.

1.100 kg